LILLA LADDSKOLAN – från batteri till WLTP

BATTERI

Allmänt kan man säga om batterier att det är precis som med TV-apparater. De blir de större och större med ökad kapacitet, utan att det blir skillnader i pris. Det finns i dag också ett utbytessystem där du får betalt för ditt gamla batteri.

 

CHAdeMO & CCS

Olika system för snabbladdning där den förstnämnda har en rund fyrapolig kontakt och den andra en tvådelad. Dessa medger mycket kortare laddtider än tidigare.

Äldre asiatiska bilar t ex Nissan LEAF är kompatibla med CHAdeMO.

Europeiska bilar och nyare asiatiska bilar, typ Nissan ARIYA, är kompatibla med CSS.

 

V2G & V2H

Vehicle to Grid och Vehicle to Home – ny teknik som gör att batteribilar vilka laddas från elnätet också kan ge energi tillbaka. Tekniken finns i dagsläget inte i Sverige.

Om man kommer tillbaka hem med mycket reservenergi kan exempelvis bostaden låna energi från batteriet. Dessutom balansera belastningen i elnätet och hämta ström då det är lågt pris samt återföra när priset är högre. Likaså kan systemets fungera som reservkraft vid exempelvis ett strömavbrott.

 

FRAMTIDEN

Det pågår försök/undersökningar om att ta fram laddare som är inbyggda i vägbanan – så att din bil kan laddas under körning. I Tyskland har man dessutom på ett par provsträckor i Hamburg och Frankfurt installerat kraftladdningsanläggningar, precis som för tåg och spårvagnar. I en av filerna kan lastbilar enkelt koppla på luftledningarna.

 

LADDKOSTNADER

Förbrukningen för 100-procentig eldrift ligger exempelvis för en Nissan LEAF: 2 kW/mil. Sedan beror det lite på var du laddar. Hemmavid och nattetid är elpriserna lägre och det finns instrument för att förinställa bilen på laddning och på så vis optimera att lägsta elpris gäller. Milkostnaden för en fossildriven bil är mycket större i dessa exempel.

 

LADDINFO

På uppladdning.nu får du en dels en överblick om laddstationer i hela Europa och även i detalj där du befinner dig.

 

NORMALLADDNING

Den vanligaste typen som innebär att bilen laddas med låg laddningseffekt. Typ av laddning som ofta räcker långt eftersom det är få dagar som hela fordonets räckvidd behövs och därför sällan behöver laddas från 0 till 100 procent. Normalladdning sker vanligtvis i hemmet över natten eller på arbetsplatsen under dagen.

 

RÄCKVIDD

Elbilars räckvidd har ökat över tid och beror på varje modells batterikapacitet. Det finns idag en bra dokumentation på specifika elbilars prestanda.

 

WALLBOX

Fast installation i vägg och med kabel till normalladdning. Det fungerar dock även med ett vanligt vägguttag (10–16 ampere) som också används till brödrosten eller hårtorken.

 

WLTP/RDE

Utvecklad testmetod som ger en mer realistisk bild av utsläpp och förbrukning än den tidigare (NEDC) och som på ett bättre vis överensstämmer med verkligheten. Den tidigare metoden gjordes i simulator och tog inte samma hänsyn till faktiska förhållanden som körning i exempelvis uppförs– och nedförslut, lägre hastigheter i citymiljö, högre hastigheter på motorväg, last och temperatur.