Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Eftersom elbilar och laddhybrider fortfarande är relativt nya företeelser finns det fortfarande mycket okunskap kring dessa. Detta gäller särskilt hur man laddar dem. Här förklarar vi hur det fungerar med laddtid och vad som påverkar hur fort bilarna kan laddas.

Den tid det tar att ladda en elbil beror på hur hög effekt laddaren har, vilken laddningskabel som används och hur stort bilens batteri är. Om man ska ladda fullt och använder ett traditionellt eluttag tar det ungefär 20 till 40 timmar beroende på hur mycket man behöver ”fylla på”. Laddning via en elbox tar mellan 2 till 20 timmar beroende på laddeffekt, hur mycket bilen kan ta emot, kabelns tjocklek är och hur lite ström det fanns i batteriet när laddningen startade..

Laddeffekt

Tiden det tar för ett batteri att ladda kallas laddeffekt eller laddhastighet och mäts i kW. Hur många kW det går att ladda beror på vilken effekt laddaren har samt hur mycket ström bilens batteri klarar att av ta emot.

Här har vi delat upp laddningen i olika tre delar.

1. Vanligt vägguttag: 1 mil per timme

I ett traditionellt vägguttag med vanlig hushållsel på 1-fas (10 Ampere) kan man ladda 2,3 kW i timmen, vilket motsvarar ungefär 1 mil per timme.

2. Laddbox: 2–11 mil per timme

Laddar man med en laddbox kan man ladda antingen med 1-fas eller 3-fas. En laddbox med 1-enfas kan ladda upp till 7,4 kW per timme som motsvarar cirka 4 mil. En laddbox med 3-fas laddar upp till 11 mil i timmen (22 kW).

3. Snabbladdning

Publika snabbladdare erbjuder ofta ännu högre laddeffekter. Hur stor effekt man når kan variera mycket mellan olika bilar beroende på hur mycket batterierna klarar att ta emot.

Hur mycket en elbil kan ladda avgörs av batteriets storlek

Hur lång tid det tar att nå full laddning beror på storleken på bilens batteri. Ju större batteriet är desto fler mil går bilen och ju längre tid tar det att ladda. Batteristorlek mäts i kWh och förenklat kan man säga att man kan köra 1 mil på 2 kWh (personbil).

Beräkna laddtiden

Laddtiden i timmar för en elbil beräknas genom att dividera batteriets storlek i kWh med laddeffekten i kW.

Laddtider för Nissan Ariyas olika batteristorlekar och effekter

Här visar vi teoretiska exempel på hur lång tid det tar att ladda Nissan Ariyas två batteristorlekar (63 respektive 87 kWh) med olika laddningstyper.

Aryia med batteristorlek 63 kWh (beräkningen är baserad på 60 kWh)

Beräkningen är gjord från 0 till 100 procent. OBS man startar väldigt sällanladdningen från 0. Laddningstyp

Laddeffekt

Laddtid

Vägguttag 1-fas 10A

2,3 kW

26,1 timmar

Laddbox 1-fas 16A

3,7 kW

16,2 timmar

Laddbox 1-fas 32A

7,4 kW

8,1 timmar

Laddbox 3-fas 16A

11 kW

5,5 timmar

Laddbox 3-fas 32A

22 kW

2,7 timmar