Elbilar hos Hurtigs Bil

Elbilspionjärens laddskola del 1

Hur svårt är det egentligen att ha en elbil?

Hurtigs Bil har länge legat i framkant när det gäller förnybar energi i fordonsbranschen. Redan 2011 började företaget sälja elbilar och därefter startade man sin elbilsverkstad, som fortfarande är en av bara två auktoriserade Nissanverkstäder i hela landet. Lägg därtill en egen snabbladdningsstation och att hela bilhallens tak sedan 2017 är fyllt av solceller, som producerar 100 000 kilowattimmar per år.

Det är inte konstigt att man i branschen anses som en av de stora elbilspionjärerna i landet. Därför ser Hurtigs Bil det som sitt ansvar att ge alla som vill en liten lektion i sin laddskola. Allt nytt har varit svårt att ta till sig från början

Allt fler pratar om att ställa om till fossilfritt. Samtidigt är det många som är oroliga för hur de själva ska lyckas med detta.

Tillhör du dem som någon gång hört att livet som elbilsägare är krångligt? Då är du, märkligt nog, i gott sällskap. Det finns en föreställning på många håll om att det skulle vara både svårt och tidskrävande att ladda elbilar. Vi på Hurtigs Bil tror att det beror på att det fortfarande är nytt, och något annat än vad de flesta är vana vid. Men då ska man inte glömma att även de mest självklara delarna av vår vardag en gång var nya och helt okända.

Jobbigt att behöva stanna och ladda när man reser långt?

Ett argument som ofta lyfts fram till elbilens nackdel är att man vid längre resor behöver stanna och ladda bilen. Generellt sett är det visserligen sant. De flesta fossildrivna bilarna kan vid det enskilda tillfället framföras längre sträckor än majoriteten av elbilarna. Samtidigt menar vi att denna jämförelse blir missvisande. Låt oss exempelvis titta över ett helårsperspektiv. Vad blir effekten av att en elbil primärt laddas i hemmet och att elbilarsägare slipper åka till bensinstationen i tid och otid? Det mest troliga är att tidsbesparingen i vardagen trumfar tidsförlusten det innebär att behöva pausa och ladda bilen vid längre resor.

Svårt, tidskrävande och snabbt urladdat?

Att det skulle vara svårt att ladda en elbil vågar vi avfärda, snabbt och med bestämdhet. Man stoppar kort och gott in sladden – manövern tar några sekunder. Frågan om tiden det tar för batteriet att laddas upp respektive ur kräver däremot ett längre resonemang. En viktig aspekt är exempelvis laddarens effekt. Laddar man med en 50 kilowattsladdare får man ett utfall, har man en 300 kilowattsladdare blir det ett annat. Värt att känna till är att merparten av elbilsladdarna i Sverige idag ger 50 Kilowatt per timme. Dock sker en stor utbyggnad av snabbladdare med högre effekt under 2023 och framåt.

Utöver laddarens storlek spelar själva batteriets storlek stor roll. Huvudregeln är att ett större batteri innebär längre räckvidd. Men fullt så enkelt är det inte. För det finns en tredje faktor – nämligen kompatibiliteten mellan laddaren och batteriet, den så kallade ombordladdaren. De elbilar som tar emot minst el vid hemmaladdning laddas upp med cirka 2–3 kilowatt per timme. På andra sidan av spektrumet finns de bilar som kan ta emot ungefär 11 kilowatt per timme. De sistnämnda förutsätter att man satt upp en laddbox hemma, på väggen eller i form av en stolpe.

Sammantaget kan sägas att oron för plötsliga stopp eller timslånga, oförutsedda, laddpauser är överdriven. Inte minst beroende på vanans kraft. Som elbilsägare lever man på ett annat sätt med sin bil än vad man gjort som ägare till en fossilbil. Är man exempelvis ute och kör med sin bil och noterar att elen börjar bli knapp svänger man vanligtvis förbi närmaste laddplats och fyller bilen med den mängd el som krävs för att kunna åka dit man ska. Resten av laddningen sker vanligen i hemmet/resmålet.

Elbilsekonomi

Att äga och köra en elbil är i skrivande stund billigare än alla jämförbara alternativ. En elbil förbrukar ungefär två kilowatt i snitt per körd mil. Ponera att elen blir så dyr som 5 kronor per kilowatt. Detta skulle ge en milkostnad på 10 kronor, vilket ingen vare sig bensin- eller diesel-mil kommer i närheten av. Lägg därtill att den statliga milersättningen utgår med 25 kronor/milen från och med 1/1 2023, att fordonsskatten för elbilar än väsentligt lägre än för fossilbilar samt att elbilars andrahandsvärde visat sig vara mycket bra.

Detta är en av förklaringarna till att allt fler väljer att köra en elbil.

Elbilspionjärens laddskola del 2

11 frågor om kostnader, laddning och laddboxar

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Detta svar är egentligen väldigt långt och därför har vi gjort en helt egen artikel om det som du kan läsa mer om här.

Men lite kort sagt kan man säga att det tar cirka 8–12 timmar att ladda ett elbilsbatteri med vanlig hushållsel. Vissa elbilar kan också snabbladdas i särskilda snabbladdningsstationer, med högre spänning och strömstyrka, på cirka 20 minuter.

Hur mycket drar en elbil? En elbil (personbil) drar ungefär 2 kWh per mil.

Hur mycket kostar en elbil att köra? Kostnaden beror på flera faktorer; elkostnaden per kWh, årstid, var och hur du bor, batteriets kapacitet och vilken laddstation du använder.

Vad är det för skillnad på att ladda hemma mot att ladda vid en publik laddstation? I de flesta fall är att det billigast att normalladda elbilen hemma, jämfört med att snabbladda vid en publik laddstation.

Vad kostar en laddbox? Enligt Energimyndigheten ligger priset för en laddbox på 5 000–12 000 kronor. Till detta tillkommer en installationskostnad som varierar beroende på de lokala förutsättningarna för just ditt hus. Här finns ett statligt bidrag att nyttja vilket täcker 50 procent för hårdvara och installation.

Vad krävs för att installera en laddbox? Laddning av elbilar innebär ökad belastning på din elanläggning, över lång tid. Du måste säkerställa att just din anläggning klarar den belastningen. Ibland behövs en högre huvudsäkring, kontakta då ditt elnätsföretag. Fundera på hur du använder din elbil innan du bestämmer hur hög effekt du ska installera. En laddbox bör alltid installeras av ett elinstallationsföretag, och elektrikern hjälper dig att gå igenom och kontrollerar att den anläggning du använder klarar en hög belastning över lång tid.

Vad behöver jag tänka på innan jag installerar en laddbox?

1. Installera inte för hög effekt.

Laddning hemma behöver i regel inte ha en hög laddeffekt då du förväntas parkera och ladda till exempel under natten. Tänk på hur du använder din elbil eller laddhybrid innan du bestämmer hur hög effekt du ska installera. Att installera för hög effekt i onödan kan medföra ytterligare kostnader som till exempel att du måste abonnera på högre effekt eller högre pris för utrustningen. Överväg om laststyrning är ett alternativ för att undvika extra kostnader för ett ökat effektabonnemang.

2. Välj kontakt. EU har bestämt att typ 2-kontakten ska vara standard för växelströmsladdning, samt att CCS-kontakten är standard för likströmsladdning. I framtiden kommer CCS att

vara nödvändig för användning av V2G. V2G står för Vehicle TO Grid och betyder att du kan använda bilen för energilagring.

Vad är lastbalansering?

Med lastbalansering ställer du in elektriska värmelagringsapparater, såsom en varmvattenberedare eller lagrande värmning, så att de startar på dag- eller nattid. Laddboxen skall vara en del i lastbalanseringen.

Med lastbalansering kan du kontrollera din egen elförbrukning. Lastbalansering kan också minska förbrukningstopparna i elnätet när apparaterna inte slås på samtidigt och den belastning de orsakar anstränger inte elnätet.

Hur gör jag för att installera en laddbox?

Boka tid med en elektriker för kontroll av husets elsystem och be elektrikern ta fram en offert på helhetslösning.

Sök fram en leverantör och beställ en laddbox.

Boka tid för installation och få installationen utförd.

Låt elektrikern slutbesikta och göra en kvalitetskontroll.

Kan jag ladda i motorvärmaruttaget eller i eluttaget?

Det finns inga krav på att du måste ha en laddbox för laddning för privat bruk med strömstyrkor upp till 10 ampere. Om du väljer att ladda via ett motorvärmaruttag eller vanligt eluttag i stället är det dock väldigt viktigt att du anlitar ett elinstallationsföretag så en behörig elektriker kontrollerar att det är säkert att ladda via valt uttag. Du bör också vara noga med att kontrollera dina stickproppar och uttag för slitage, sot eller tecken på varmgång. En dedikerad laddbox till ditt laddfordon ger en högre säkerhet och normalt sett snabbare laddning. Läs mer om laddstationer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Klarar elsystemet i vårt hus av en laddbox?

Oftast är det inga som helst problem men för säkerhets skull är det bäst att stämma av det med elektrikern. Laststyrning kan vara bra att fundera på redan från början för att slippa säkra upp fastigheten och därmed undvika dyrare fasta kostnader.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss på Hurtigs Bil, så svarar vi gärna på dina frågor.