Dags att kolla din AC?

De flesta AC-system ska rengöras och servas regelbundet – men det är sällan något som ingår i en vanlig bilservice.

Om du endast kör kortare turer eller i städer bör du vara särskilt uppmärksam. Det svenska klimatet bidrar till bakterieodlingar som både kan skada din aircondition och dina lungor.

I vår service testar och säkerställer vi din AC för det svenska klimatet.

Du lämnar bilen på verkstaden, som antingen genomgås medan du väntar eller vid en avtalad tid. Erbjudandet gäller endast för personbilar och funktionsdugliga system. Erbjudandet innehåller inte eventuella byten av kupéfilter, kupérengöring, köldmedium , påfyllning av ett tomt system eller reparationer av AC-system.

 • Trycktest av systemet för att kontrollera otätheter
 • Kontroll av rör
 • Kontroll av anslutningar
 • Kontroll av samlingspunkter
 • Kontroll av fastsättning
 • Kontroll av kompressor
 • Kontroll av drivrem och fläkt
 • Tömning och torkning av systemet
 • Vakuumtest
 • Spårmedel och kompressorolja
 • Test av kylegenskap innan och efter service

 

1000 kr inkl moms